Ahimsa, de rustende koe (recent project)

Deze zomer (2021) zal de eerste onthulling van ‘Ahimsa’ in Amsterdam zijn. 

‘Ahimsa, de rustende koe’ is een sculptuur van een liggende koe die rust, vrede en liefde uitstraalt. Om de koe te eren en te bedanken voor haar overvloedig geven, al decennia lang. En tegelijkertijd om te verwijzen naar moeder aarde.

Afgelopen zomer kwam het in me op om een koe te gaan maken. ‘Ahimsa’, werd haar naam.

Het beeld wil gemaakt worden om open te staan voor een nieuwe tijd waarin een gebalanceerde en liefdevolle manier van samenleven en -werken voorop staat, een symbiose tussen plant, dier, mens en aarde. Door terug te geven aan het land en de dieren en aan elkaar, door te delen, zullen we vanzelf ontdekken dat hierin een blijdschap verborgen ligt.

In Nederland ging ik op zoek naar een vriendelijke melkveehouderij en kwam uit bij Stichting Demeter en de daaraan verbonden biodynamische boerderijen. Waar de koeien hun horens nog houden, de kalfjes in veel gevallen bij hun moeder blijven, het grasland rijk is aan diverse kruiden (ook gunstig voor de weidevogels), er niet of weinig wordt bijgevoerd met krachtvoer zodat de fosfaat uitstoot beperkt blijft en de gezonde poep verwerkt kan worden in het land.

Samen met Demeter gaan we met ‘Ahimsa’ door Nederland reizen en later verder door Europa. Het belooft een kleurrijke expositietoer te worden waarbij we stadsbewoners en regionale boeren uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan, rondom de koe. Om te zien hoe wij weer samen deel kunnen uitmaken van een gezonde en vruchtbare cyclus met betrekking tot landbouwhuisdieren, landschap, de natuur waar we allemaal onderdeel vanuit maken.

Het is een liefdevol beeld dat oproept om tot elkaar te komen. Om waardering te ervaren voor het leven en voor alles wat zo vanzelfsprekend lijkt. Als we weer opnieuw oog krijgen voor de dieren en het land, de aarde en onszelf, herontdekken we dat ieder op zijn/haar manier iets waardevols bijdraagt.

Betekenis Ahimsa (in het kort); geweldloosheid en eerbied voor al het leven. Het tonen van vrede en ontzag voor alle voelende wezens.

Hierbij alvast m’n eerste schets en model van was. Wordt vervolgd…